نخ

نخ دندان، قبل یا بعد از مسواک؟

19 اردیبهشت 2 بازدید

نخ دندان، قبل یا بعد از مسواک؟

پلاک میکروبی عامل ایجاد پوسیدگی دندانها و بیماری های لثه می باشد.برای برداشت مکانیکی موثر پلاک میکروبی روی سطوح دندانها باید حداقل روزی دو بار از مسواک و یکبار از نخ دندان استفاده شود.عدم استفاده منظم از نخ دندان،احتمال ایجاد پوسیدگی دندانها، بیماریهای لثه و در نهایت از دست دادن دندان را افزایش می دهد. اغلب از ما سوال می شود که اول از نخ دندان استفاده کنم یا اول مسواک بزنم؟
*بهتر است اول از نخ دندان استفاده کنید،سپس مسواک بزنید*
بر اساس مطالعه انجام شده در سال ۲۰۱۸ زمانی که از نخ دندان قبل از مسواک استفاده شود پلاک میکروبی روی سطوح دندانها وهمچنین ناحیه بین دندانی بیشتر کاهش می یابد.
در واقع وقتی نخ دندان میکشیم اتصال باکتریها و دبری ها در سطوح بین دندانی شل میشود ومسواک زدن بعد از آن و شستن دهان باآب باعث کاهش موثرتری در میزان پلاک میکروبی و دبری ها می شود.
همچنین این مطالعه نشان داد زمانی که اول نخ دندان استفاده شود،ماده معدنی فلوراید موجود در خمیر دندان که میتواند از ایجادپوسیدگی دندان پیشگیری کند، با غلظت بیشتری در داخل دهان و روی سطح دندانها باقی می ماند،در مقایسه با وقتی که اول مسواک بزنیم و بعد نخ دندان بکشیم.


البته که این نکته دحائز اهمیت است متخصصین هلسی همیشه در دسترس شما برای کمک به مشکلات دهان و دندان خواهند بود.