کلینیک قلب زاینده رود

آدرس: اصفهان ، خیابان شمس آبادی، جنب بیمارستان سینا، بن بست شهریار، مجتمع پزشکی مجید طبقه همکف

تلفن: 03132240934               فکس: 03132240935             همراه: 09135695684 - 09127660007